Retourformulier

 Informatie rondom garantie & retour*

*Onder de pagina staat voor u de word-versie klaar. Deze kunt u met uw retournering meesturen.

 Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor verzending van de webwinkel naar u zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@bybern.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

 Uitzonderingen retourneren

Vermeldt hier de uitzonderingen op het herroepingsrecht. Geef ook bij het artikel zelf
duidelijk aan dat deze niet te retourneren valt voor de consument besteld. Let op:
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

  1. Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  2. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  3. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  4. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  5. die snel kunnen bederven of verouderen;
  6. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  7. voor losse kranten en tijdschriften;
  8. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 Garantie

Indien het product beschadigd/niet meer bruikbaar of gebruikt is, kan ByBern het herroepingsrecht opheffen. Hierdoor vervalt bij de consument het recht om het betaalde geld voor het product terug te eisen.

 Identiteit ondernemer

ByBern
Adresgegevens: Braak 131
5501 DH Veldhoven
E-mail: info@bybern.nl
TEL-nummer06-26988422
KVK nummer: 71422331
BTW-nummer: NL232269567


 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

— Aan
ByBern
Braak 131
5501 DH Veldhoven
info@bybern.nl
06-26988422

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer :

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Informatie rondom garantie – Retourformulier